Buffons needle

Het getal π kan worden verkregen door een groot aantal naalden willekeurig te verdelen over een vlak. Op het vlak zijn horizontale lijnen getrokken met een onderlinge afstand van twee naaldlengtes.

Door het totaal aantal naalden te delen door het aantal naalden dat de lijnen kruist wordt het getal π verkregen.

Aantal naalden: